Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja 2024

Edycja 2024

  • W konkursie mogą wziąć udział studenci i studentki studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy w ramach lektoratu języka angielskiego prowadzonego przez Jagiellońskie Centrum Językowe przedstawili prezentację i zostali za nią ocenieni w jednym z ubiegłych semestrów.
  • W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym, które studiują lub ukończyły studia na kierunku filologia angielska, oraz osoby nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu (z wyjątkiem nagrodzonych Nagrodą Publiczności).

  • Prezentacja wygłaszana jest w języku angielskim i tematycznie związana z kierunkiem studiów osoby prezentującej. Liczba slajdów prezentacji nie może przekraczać 10, a czas wygłoszenia nie może być dłuższy niż 10-12 minut (prezentacja nie może zawierać materiału video lub animacji, które wpłynęłyby na czas trwania prezentacji).
  • Każda osoba uczestnicząca w konkursie jest zobowiązana do skonsultowania tematu i planu prezentacji z lektorem, do którego uczęszcza lub uczęszczała na zajęcia, i od którego może otrzymać pomoc językową potrzebną w przygotowaniu prezentacji.

  • Pierwsze trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują nagrody w formie udziału w kursie wybranego języka prowadzonego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ - I miejsce to dwa semestry nauki, a II i III miejsce to jeden semestr nauki. Dodatkowo dla każdego z trojga zwycięzców jest możliwość udziału w indywidualnej sesji szkoleniowej z członkiem zespołu TEDx Kraków w celu omówienia wystąpień i dalszego szkolenia umiejętności.
  • Każda osoba, która wygłosi prezentację otrzymuje 10 dodatkowych punktów do zaliczenia lektoratu realizowanego w semestrze letnim 2023/2024.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie TJK.

  • 6.03.2024 – przyjmowanie zgłoszeń za pomocą formularza 
  • 8.03.2024 – eliminacje do konkursu
  • 10.03.2024 – poinformowanie o zakwalifikowaniu do konkursu
  • 14.03.2024 – finał konkursu Best UJ Presentation

ul. Krupnicza 33a, Aula Niebieska